Vítejte na stránkách metody AtlasPROfilax®


Korekce pozice prvního krčního obratle - atlasu

Na atlasu spočívá nejen hlava a pokud se nenachází ve své přirozené pozici, může to být příčinou celé řady potíží fyzického i psychického rázu, a může způsobovat bolesti či nepříjemné pocity v těle. 

V roce 1993 Švýcar René-Claudius Schümperli rozpoznal a jako první na světě popsal, že prakticky všichni lidé mají první krční obratel - ATLAS - v nesprávné pozici.

Poté, co sám dlouhou dobu v důsledku toho trpěl, vyvinul v letech 1993 a 1996 metodu, která umožňuje nesprávnou pozici atlasu odstranit, během jediného sezení, precizně a trvale, a atlas tak umístit do přirozené stabilní pozice.

Metoda AtlasPROfilax® je prověřena u téměř dvou milionu klientů na celém světě. Znamená skutečný průlom v léčení oblasti hlavového kloubu.

Atlas ve správné pozici podporuje vrozené samoléčebné procesy organizmu a tím fyzickou i psychickou rovnováhu.     


 
COVID: opatření pro klienty pro vstup do ordinace a ošetření

Klient  (toto neplatí pro děti do 6 let) při vstupu do provozovny prokáže, že splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

1.Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek: i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem iii) prošel kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem o provedeném očkování iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

2. Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

3. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

4. Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.